CursusCertificaat

ITIL V3 Intermediate: Planning, Protection & Optimization

Duur
5 avonden
Lestijden
van 18.30 uur tot 22.00 uur
Kosten
€ 1.547,- ex BTW
Direct inschrijven
Startdatum
in overleg
Plaats
Mercure, Nieuwegein Routebeschrijving
Direct inschrijven

U leert in deze training om uw processen en infrastructuur en informatie te managen, organiseren en optimaliseren volgens de ITIL® lifecyle-methodiek. U leert om vanuit operationeel oogpunt de informatie uit capacitymanagement, availability management, information security management, demand management, IT-continuïteit management en risico management om te zetten naar adviezen over de inrichting van de organisatie, technologie en implementatie ten behoeve van deze processen en de volwassenheid van de andere processen.
 

Organisaties zijn steeds meer afhankelijk geworden van de ICT infrastructuur. Het continue optimaliseren van deze infrastructuur en de daarbij behorende componenten is een samenspel van een groot aantal processen die uw andere processen naar een hoger volwassenheidsniveau kunnen brengen. De ITIL® processen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn, capaciteit management, availability management, IT service continuity management, information security management, demand management en risico management voor de service planning, protectie en optimalisatie processen. Al deze processen verzorgen informatie omtrent hoe de business vraag op een veilige en zo optimaal mogelijke manier gerealiseerd wordt.

 

Deze opleiding bereidt u voor op het examen voor het ITIL Intermediate Qualification: ‘Capability Planning, Protection and Optimization’ Certificate. Het examen wordt in het Engels afgenomen.

 

 

Doelgroep

De opleiding is interessant voor ICT professionals, projectmanagers, businessmanagers, procesmanagers of proceseigenaren, waaronder Security managers en/of continuïteit managers, voor wie deze cursus onder meer onderdeel is bij het behalen van het ITIL Expert in IT Service Management Certificate.

 

Inhoud

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • het plannen van de hoofdactiviteiten voor de processen capaciteit management, availability management, informatie security management, etc.
 • het plannen van de uitwisseling van relevante informatie voor het managen van de Planning, Protection en Optimization processen
 • het initiëren van acties om ervoor te zorgen dat de hoofdactiviteiten in de Planning

 


Resultaat

 • Protection en Optimization processen voldoen aan de vastgestelde doelstellingen
 • het rapporteren over effectiviteit en efficiency van de activiteiten binnen de Planning, Protection en Optimization processen
 • het organiseren van de uitwisseling van relevante informatie met andere processen
 • toepassen van methoden en technieken binnen de processen
 • het opzetten van de relatie tussen Planning, Protection en Optimization processen
 • het komen tot pro actief management. het bewaken en verbeteren van de Planning, Protection en Optimization processen
 • het analyseren van de output van de processen ten aanzien van de key performance indicatoren (KPI's)
 • het voorstellen van verbeteringen op basis van de resultaten van monitoring en reviews
 • het plannen en uitvoeren van audits van wijzigingen, releases en configuraties

 

Tijdens deze opleiding krijgen de deelnemers vaardigheden in:

 • Het toelichten van het belang van de Planning, Protection en Optimization processen in de context van de ITIL® v3 Service Lifecycle
 • Het organiseren van Operationeel support en analyseprocessen c.q. functie t.a.v. onder meer capaciteit en beschikbaarheid

 

 

 

Werkwijze

Tijdens de opleiding worden de benodigde vaardigheden door middel van een mix van presentaties, discussies, praktijksituaties en cases op een interactieve wijze aan u overgebracht. De docent acteert daarbij meer als coach dan als trainer. Gedurende de training wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht.

 

Wie geeft de training?

 

ICT-Partners verzorgt als Accredited Training Organisation (ATO) onze op maat gemaakte ITIL® Intemediate training met praktijkgerichte, ervaren en gecertificeerde trainers.

 

 

 

Materiaal

U ontvangt:

 • De training map met daarin de behandelde sheets en de oefeningen
 • Het reference manual met toelichting op de behandelde stof

 
Het is aan te bevelen het kernboek Service Design aan te schaffen.

 

Toelatingseisen:

U dient in het bezit te zijn van het ITIL® Foundation 3 certificaat (of ITIL® v2 Foundation plus Bridge Foundation Certificering)
Het verdient aanbeveling te beschikken over kennis en ervaring op het gebied van automatisering, automatiseringsmiddelen en het beheer daarvan, verkregen door werkervaring van ongeveer 2 jaar. 

 

De deelnemers hebben deze werkervaring opgedaan in minimaal een van de volgende Service Management processen en/of functies:

Capaciteits Management proces;

Availability Management proces;

IT Service continuity proces;

Information Security management proces;

Demand management proces

 

 

The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet Office

ITIL® is a Registered Trade Mark of the Cabinet Office